โรงเรียนวัดลาดสะแก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

ว่าที่ร้อยตรีศัลย์ชัยยศ ภูดิทเดชวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดลาดสะแก

นางสาวสายฝน อาสานอก
นางสาวพิชญา มาณี
ว่าที่ ร.ต.เสทือน มีศรี
นางสาวดุจเดือน เพชรพราน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

916
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดลาดสะแก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900017 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นฤมล รวยดี โทรศัพท์: 0895351469 อีเมล์: daeng2369@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]