โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  • ตรวจสอบผลการเรียนนักเรียน School MIS  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาวนภาพร ไชยวิภาส
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวอินนุอร แป้นเครือ

  • นายชัยธวัช สุนประชา

  • นางสาวศุภจิรา จ้อยเผ่าพันธุ์

  • นายอิทธิพล ธานินทร์พงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900012 อีเมล์: banlangplamao@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอิทธิพล ธานินทร์พงศ์ โทรศัพท์: 0910163151 อีเมล์: banrangplamao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]