• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิริยะ โภคาพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศศิณัฐฐ์ ศรีบุญเรือง

 • นางสาวปัฌธรรมมา วะลับ

 • นางนงนุช สุทธิสำแดง

 • นายเสน่ห์ ศรีสุนทรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,613
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระมอพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-900014 อีเมล์: watpramorpisaischool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปรณต คหะวงษ์ โทรศัพท์: 0910411379 อีเมล์: watpramorpisais_chool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]