โรงเรียนวัดบัวปากท่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

นายธวัชชัย ใจทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบัวปากท่า

นายธวัชชัย ใจทน
นางสาววาสนา ตั้นเหลียง
นางสาวสุวรรณา สังขนิตย์
นางสะใบทิพย์ ทองงาม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

454
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบัวปากท่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-248177 อีเมล์: watbuapakthaschool@gmail'com
เว็บมาสเตอร์:: อรรถวุฒิ ดีนอก โทรศัพท์: 0990842578 อีเมล์: watbuapakthaschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]