โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2


รายงานผลการเรียน (ระบบฐานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา)


นางสาวนงนุช บุญญยุวะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังน้ำขาว

นายอนุวัฒน์ ศักดิ์จันทร์
นางพัธนี สิทธิชัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

0000
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังน้ำขาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-397321 อีเมล์: wnkschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เฉลิมศรี วังอาจ โทรศัพท์: 0882291795 อีเมล์: wnkschool@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ