โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 • ข่าวกิจกรรม
 • ฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
 • ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ฉลองครบรอบ 100 ปี โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ณ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล) ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

   

  วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562

  ZhXdqk.jpg

 • โครงการส่งเสริมสุขภาพ
 • ZNpti9.th.jpgโครงการส่งเสริมสุขภาพ

  หลักการและเหตุผล

  วัยเด็กเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข ปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาหลักที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการเรียนและการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทำให้ครู นักเรียนบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง การเลือกรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการครบ
  ทั้ง 5 หมู่ ดูแลความสะอาดของร่างกาย การป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทุกชนิด การหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด ได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม นำไปสู่การปฏิบัติได้เองในชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับตนในครอบครัวและชุมชน  ในปีการศึกษา 2562 นี้ ทางโรงเรียนวัดหอมเกร็ดเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการปรับปรุงโดยกำหนดเป้าหมายให้ครอบคลุมตรงตามมาตรฐานมากขึ้น พัฒนาสุขภาพตนเอง เพื่อเป็นกำลังที่เข้มแข็งของประเทศต่อต่อไป

  ZNamle.th.jpg ZNayGl.th.jpg ZNaIfk.th.jpg ZNaMqv.th.jpg ZNpWHE.th.jpg ZNp0SN.th.jpg ZNp7gV.th.jpg  ZNpYIS.th.jpg  ZNpBJW.th.jpg  ZNpk51.th.jpg ZNp3Hy.th.jpg ZNpTSD.th.jpg

 • ข่าวประชาสัมพันธ์


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพฑูรย์ ชัยภูมิ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกันตากานต์ อุ่นจันทร์เรือง

 • นางสาวกนกกาญจน์ สุขโข

 • นางสาวศุภักษร มณีแสง

 • นางสาวปัทมา ชั้นอินทร์งาม
 • SPEED LADDER
 • เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ด้วยSPEED LADDER

  โครงงาน “เปลี่ยนฉันเป็นคนใหม่ด้วยSPEED LADDER ” ได้ทำการทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีน้ำหนักเกิน จำนวนทั้งหมด 55 คน ของโรงเรียนวัดหอมเกร็ด (ไพศาลประชานุกูล)

   

   

    https://sway.office.com/LnMwLGLQ4zFfjyTy?ref=Linkสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,126
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหอมเกร็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-321772 อีเมล์: wathomkred@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางรัตนา สิงห์เจริญ โทรศัพท์: 0840999051 อีเมล์: ooysing@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]