ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอลาออกของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้น ป.1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
คู่มือประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณยศรีสวัสดิ์

นางสาวอลีนา แก่นจันทร์
นางเปรย สวดมาลัย
นางปัญจพร วิมลพันธ์
นางสาวสุภรา ศรีชมภู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,233
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-246146 อีเมล์: boonyasrisawadschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายไพบูลย์ วงษ์ปาน โทรศัพท์: 0818570406 อีเมล์: boonyasrisawadschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]