• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางอุบล อิสริยอนันต์

 • ว่าที่ร้อยตรีใครทอง สิงห์คำมา

 • นางสาวพัทธ์ธนันต์ แสงพลอย

 • นางสาวจิรพร ปานทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,273
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-246146 อีเมล์: boonyasrisawadschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วราวัลย์ คนทัด โทรศัพท์: 0950652335 อีเมล์: 0950652335
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]