โรงเรียนคงทองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9นายมนัส ชัยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คงทองวิทยา

นางสาวธนาคม ตันตยานุวัตร
นายอภิชาติ เหลืองเพิ่มสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคงทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-381769 อีเมล์: esantp0117@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: sasdaxca ascasease โทรศัพท์: 0804389235 อีเมล์: sakdr131za1152@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ