โรงเรียนคงทองวิทยานายมนัส ชัยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คงทองวิทยา

นางสาวอำไพ อุ่นศิริ
นางสลักจิตร ปลื้มละมัย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคงทองวิทยา โทรศัพท์: 034-381769 อีเมล์: esantp0117@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: sasdaxca ascasease โทรศัพท์: 0804389235 อีเมล์: sakdr131za1152@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ