โรงเรียนคงทองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

นายมนัส ชัยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คงทองวิทยา

นายระยอง สงวนพันธุ์
นายเสรี สุขโยธิน
นายอนนท์ อัคคีเดช
นางพัชรินทร์ สิงห์สรศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

849
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคงทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-381769 อีเมล์: esantp0117@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: sasdaxca ascasease โทรศัพท์: 0804389235 อีเมล์: sakdr131za1152@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]