โรงเรียนคงทองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

นายมนัส ชัยยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คงทองวิทยา
นางสาวดวงเดือน รื่นนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คงทองวิทยา

นางเพียงนภา แจ้งธรรมมา
นางอุลัย เมฆปั้น
นางเฉลิมขวัญ สุขโยธิน
นายวสันต์ เพ็ญเสวี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

577
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคงทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-381769 อีเมล์: esantp0117@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: sasdaxca ascasease โทรศัพท์: 0804389235 อีเมล์: sakdr131za1152@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]