โรงเรียนคงทองวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คงทองวิทยา
นายดงสุริยา หนูแสน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คงทองวิทยา

นางสาวรุ่งชีวา สุขศรี
นางศิริญา สุทธิพันธ์
นางอรวรรณ คงความสุข
นางสาวภัทรสุดา จ้อยทองมูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,063
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคงทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034-381769 อีเมล์: esantp0117@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: sasdaxca ascasease โทรศัพท์: 0804389235 อีเมล์: sakdr131za1152@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]