โรงเรียนสถาพรวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายวิชาญ นราเอี่ยม

 • นางจารุนันท์ ต่วนศรีแก้ว

 • นางสาววนิดา ทิพย์กมลธนกุล

 • นางสาวอรพรรณ ปานมีทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,876
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสถาพรวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โทรศัพท์: 034109824 อีเมล์: info@stpsch.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายญาณพัฒน์ ภัทรนวรุ่งโรจน์ โทรศัพท์: 0614879511 อีเมล์: yanapath@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]