โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุงนายพิศาล นันทะเส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฎร์บํารุง
นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฎร์บํารุง

นายบุญช่วย คัสกุล
นางสาวดลลักษณ์ จาตุรงคกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง โทรศัพท์: 034474039 อีเมล์: watratbumrung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นพดล เข็มต้น โทรศัพท์: 0859393925 อีเมล์: winnerspy@gmaill.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ