โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง















นายพิศาล นันทะเส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฎร์บํารุง
นางสาวอรวรรณ เฮี้ยนชาศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฎร์บํารุง

นายคณพัทธ์ แสงอรุณ
นางสาวรุ่งอรุณ ฮวดสุนทร





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง โทรศัพท์: 034474039 อีเมล์: watratbumrung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นพดล เข็มต้น โทรศัพท์: 0859393925 อีเมล์: winnerspy@gmaill.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ