โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน8
คู่มือประชาชน7
คู่มือประชาชน6
คู่มือประชาชน5
คู่มือประชาชน4
คู่มือประชาชน3
คู่มือประชาชน2
คู่มือประชาชน1

นายพิศาล นันทะเส
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฎร์บํารุง

นางสาวรุ่งอรุณ ฮวดสุนทร
นางโสภี ศรีวารีรัตน์
นางเกษฎาพร วีระกุล
นายคณพัทธ์ แสงอรุณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,159
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โทรศัพท์: 034474039 อีเมล์: watratbumrung@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นพดล เข็มต้น โทรศัพท์: 0961284407 อีเมล์: winnerspy@gmaill.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]