โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสรรเสริญ ขวัญดี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวดวงพร สมุทรโมฬี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานะ อ้อยสนามไชย
 • แนะนำบุคลากร

 • นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุล

 • นางอัฐพรพรรณ ทองพรรณ

 • นายพฤฒิ บุญยิ้ม

 • นางสาวเยาวภา พรมทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,454
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034411787 อีเมล์: skburana@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์ โทรศัพท์: 0864121432 อีเมล์: Spm10
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]