โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
  • ข่าวประชาสัมพันธ์


  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางสาววรรณา ปุจฉาการ
  • แนะนำบุคลากร

  • นายธวัช ประดับ

  • นายศราวุฒ บุญนาค

  • นางอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์

  • นางสาวดุษฎี น้อยใหม่
  • website
  • http://watlaksipipat.ac.th/สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,376
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034481459 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นา่ยสรเดช เลิศวัฒนาวณิช โทรศัพท์: 0625385398 อีเมล์: exac_noon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]