โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


นางสาววรรณา ปุจฉาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

นางสาววีร์สุดา นุชสวาท
นางสาวดุษฎี น้อยใหม่
นางอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์
นางสาวฉัตรยา จันทสี

website

http://watlaksipipat.ac.th/

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,808
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 034481459 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปทุมมา พลอยน้อย โทรศัพท์: 0629565684 อีเมล์: lukloveann@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]