โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายบัญญัติ เผื่อนสีเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

นายวิบูลย์ศิลป์ มีทิม
นางพจนาภรณ์ เนียมถนอม
นางนัยนา จันทร์ลาด
นายมงคล รวงผึ้ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

375
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-598179 อีเมล์: watnaprom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกต สังวรณ์ โทรศัพท์: 032598179 อีเมล์: watnaprom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]