โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย
นางสาวชลิตตา เชื้อนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย

นางสาวอมร พวงเจริญ
นางไพรัตน์ แสนสำราญ
นายจิรยุทธ์ กระดาษแดง
นางวิรดา ทองอร่าม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,154
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-426379 อีเมล์: watdon@petburi.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Nangnoi Prasert โทรศัพท์: 0983635156 อีเมล์: nangnoinoi@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]