โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยนายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย
นางชลิตตา เชื้อนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย
นายวิโรจน์ บุญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย

นางอารี เอียงอุบล
นางภูริณี หนูหอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

28
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย โทรศัพท์: 032-426379 อีเมล์: watdon@petburi.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Nangnoi Prasert โทรศัพท์: 0819411517 อีเมล์: nangnoinoi@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ