โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย
นางชลิตตา เชื้อนิล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย
นายวิโรจน์ บุญดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนไก่เตี้ย

นางประทุม ดีสมุทร
นางสุวรรณา หล่อใจ
นางยุวพันธ์ กลิ่นอุบล
นางวิภา ม่วงแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-426379 อีเมล์: watdon@petburi.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Nangnoi Prasert โทรศัพท์: 0983635156 อีเมล์: nangnoinoi@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ