โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ปกคู่มือสำหรับประชาชน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
การขอเทียบโอนผลการศึกษา
การขอลาออก
การขอผ่อนผันการเข้าเรียน
การขอย้ายออกนักเรียน
การขอย้ายเข้านักเรียน
การรับนักเรียน

นายสวิสส์ นกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)

นางสาวหนึ่งฤทัย คำวาส
นายสวิสส์ นกแก้ว
นายถาวร นามทิพย์
นางหทัยรัตน์ เทพสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,918
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3249-9415 อีเมล์: watnongka2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรลดา บังจิตร์ โทรศัพท์: 0892339114 อีเมล์: msjitlada_au@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]