โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ)

นางสาววิไลรัตน์ บุษบาบาล
นายสุพจน์ หนองมีทรัพย์
นางทัศนีย์ จำปาแก้ว
นางสาวเบญจมาภรณ์ เติมใส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

165
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทธยาลัยอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: watpakklong1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุพจน์ หนองมีทรัพย์ โทรศัพท์: 032-409038 อีเมล์: supochn@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]