โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

นายไพฑูรย์ เลียนวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)

นายเบ็ญจา สังข์ประเสริฐ
นางสมใจ เลียบวัน
นายไพฑูรย์ เลียนวัน
นางสาวไพลิน ทิพย์ทิม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,047
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032-405020 อีเมล์: banbangkaew@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกรรนิการ์ ระหว่างบ้าน โทรศัพท์: 080-0250344 อีเมล์: kannika.rawangban@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]