โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


นายเทิดศักดิ์ แสงศรีจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
นายกิตติชัย มาทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

นางสาวนงลักษณ์ แดงเพ็ง
นายนคร จงอนุรักษ์
นางบุษยา บุญนิยม
นางสุมลฑา ปานมณี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,233
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 0-3247-2072 อีเมล์: nuangburi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อโณทัย เจตน์สดุ โทรศัพท์: 0896114614 อีเมล์: mukmoddeang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]