โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10


นายสมชาย ครึกครื้น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
นายไกรวุฒิ ประกาศวุฒิสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
นายกิตติชัย มาทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
นางชลิกา หูทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

นายสิทธิพร สกิดใจ
นางพจนารถ ระยะกุลชร
นางสาวอัสนา ปลอดโปร่ง
นางสาวนพรัตน์ ฐิตโรจนกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,509
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 0-3247-2072 อีเมล์: nuangburi@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อโณทัย เจตน์สดุ โทรศัพท์: 0896114614 อีเมล์: mukmoddeang@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]