โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอัญธิชา ประสงค์

 • ว่าที่ร.ต.หญิงศิริวรรณ ทองมา

 • นางสาววริษา สิทธิคง

 • นางวรรณา เพชรชมทรัพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,088
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: yuwa54@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วริษา สิทธิคง โทรศัพท์: 0939275753 อีเมล์: ninew_2735@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]