โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ขอใช้สถานที่
ขอใบแทน
เทียบโอนผลการเรียน
ขอลาออก
ขอผ่อนผัน
ขอย้ายออก
ขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์

นายจักรี จ้นทร์แดง
นายบุญส่ง ล้อแก้ว
นางสาวปริศณา สีเหลือง
นางสาวกาญจนา ทัพใหญ่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,124
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032652104 อีเมล์: kilo12school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญส่ง ล้อแก้ว โทรศัพท์: 0983505541 อีเมล์: kilo12school@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]