โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
ขอใช้สถานที่
ขอใบแทน
เทียบโอนผลการเรียน
ขอลาออก
ขอผ่อนผัน
ขอย้ายออก
ขอย้ายเข้าเรียน
การรับนักเรียน


ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์

นางสาวพิทยาภรณ์ จันทร์แดง
นางเสาวณีย์ เขียวประชุม
นางจิตราภรณ์ บูรณชัย
นายจักรี จ้นทร์แดง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

973
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032652104 อีเมล์: kilo12school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บุญส่ง ล้อแก้ว โทรศัพท์: 0983505541 อีเมล์: bun_2500@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]