โรงเรียนบ้านหนองกก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกก)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกก)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกก)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกก)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกก)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกก)
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกก
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(โรงเรียนบ้านหนองกก)

นายวัชรินทร์ บัวด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกก

นางสาวแพรวพรรณ พุดขาว
นางสาวกานตา บุญแต่ง
นางพรทิพย์ ทองนิล
นายชัชวาล เฮงเจริญสิญจ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,282
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 0892006036 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วัชรินทร์ บัวด้วง โทรศัพท์: 0892006036 อีเมล์: watcharinbua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]