โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก


คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35)
คู่มือประชาชน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.(บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35)
คู่มือประชาชน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในสังกัด สพฐ.(บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35)
คู่มือประชาชน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ (บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35)
คู่มือประชาชน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปีที่1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ (บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35)
คู่มือประชาชน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35)
คู่มือประชาชน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35)
คู่มือประชาชน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.(บ้านห้วยยาง มิตรภาพที่ 35)

นายเอกภพ กลำพบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35

นางสาวนภาพร จิตรมั่น
นางวาสนา ศิริสมบัติ
นางนิภา ทนยิ้ม
นางอมรรัตน์ ทอดสนิท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,086
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032815149 อีเมล์: huayyangmit35@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณรงค์ ศรีสว่าง โทรศัพท์: 0892547322 อีเมล์: aj_narong@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]