โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
คู่มือสำหรับประชาชน การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
คู่มือสำหรับประชาชน การขอเทียบโอนผลการเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
คู่มือสำหรับประชาชน การขอลาออกของนักเรียนโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
คู่มือสำหรับประชาชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
คู่มือสำหรับประชาชน การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
คู่มือสำหรับประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง

นายกิตติ กรยืนยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านมะเดื่อทอง

นางโภชนฎา เทียมเทศ
นางสาวสิรินภา ถ้ำแก้ว
นางสาวอัจฉรา พูนสวัสดิ์
นายอนันต์ แสงจันทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,880
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032510575 อีเมล์: kitikorn-12345@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อาคเนย์ ฉัตรบรรยงค์ โทรศัพท์: 0822004466 อีเมล์: shuqi2622@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]