โรงเรียนวัดดอนยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ ในสังกัด สพฐ.โรงเรียนวัดดอนยาง
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเทียบโอนผลการเรียน ในสังกัด สพฐ.โรงเรียนวัดดอนยาง
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอลาออก ในสังกัด สพฐ.โรงเรียนวัดดอนยาง
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายผ่อนผันนักเรียน ในสังกัด โรงเรียนวัดดอนยาง
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอย้ายออกนักเรียน ในสังกัด โรงเรียนวัดดอนยาง
คู่มือประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียน ในสังกัด สพฐ.โรงเรียนวัดดอนยาง
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนในสังกัด สพฐ โรงเรียนวัดดอนยาง

นางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดดอนยาง

นางสาวรัตนา พงษา
นางสาวเขมรัตย์ ชิตน้อย
นางกนกวรรณ เชื้อบ้านเกาะ
นางสาววันวิสาข์ อินพิรุด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,309
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โทรศัพท์: 032695320 อีเมล์: watdonyang.school@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: wanwisa inpirut โทรศัพท์: 0892122133 อีเมล์: wanwisa2509@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]