โรงเรียนบ้านปรือน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชนการรับนักเรียนโรงเรียนบ้านปรือน้อย

นายชัยชนะ ทองเปี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปรือน้อย
นางจุไร ต้นเถา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปรือน้อย

นางจุไร ต้นเถา
นายชัยชนะ ทองเปี่ยม
นางสาวภาวิณี เทียมเพ็ชร
นางสายสมร แท่นเผือก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,222
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปรือน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3263-1503 อีเมล์: Prachup2@bed.go.th.
เว็บมาสเตอร์:: จุไร ต้นเถา โทรศัพท์: 0895291397 อีเมล์: Rai_2499@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]