โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือประชาชน

นายวิโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยมงคล

นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นอารมณ์
นางสาวสุธาสินี วงศ์สวัสดิ์
นายณตะนาว เนียมอ่อน
นางสาวพวงผกา น้อยคำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,084
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: banhuay123@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรพรรณ กล่ำกล่อมจิตต์ โทรศัพท์: 0810068944 อีเมล์: yupawan099@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]