โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองกระทุ่ม

นางประภัสสร พิมพ์ทอง
นางอัญชลี ประทานทรัพย์
นางสาววลัยพร วันหวัง
นางนริสา เลิศไชย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

844
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3264-0081 อีเมล์: bnt.pkn2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัมปนาท กลิ่นเพย โทรศัพท์: 0899822171 อีเมล์: bnt.pkn2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]