โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสุจิรา เมฆนิติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคอกช้างพัฒนา

นายเศรษฐา เทพสาร
นายนภนันท์ เอี่ยมอำนวย
นางสาวสุพัตรา แสงอรุณ
นางสาวนพวรรณ สังข์พุก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

453
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 032640082 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นภนันท์ เอี่ยมอำนวย โทรศัพท์: 0825936435 อีเมล์: xoo7bakery@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]