โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองน้ำกลัด

นางสาวกรภัค เลิศศรี
นางสาวมลิวัลย์ พยุหกฤษ
นายอนุชา เอื้อการุณวงศ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรมณี มีเงิน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

984
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3260-2972 อีเมล์: sc_nongnumglud@thaimail.com
เว็บมาสเตอร์:: มาลี เบ็ญจกุล โทรศัพท์: 0810151744 อีเมล์: Malee_508@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]