โรงเรียนบ้านศาลาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านศาลาลัย

นางสาวมณีรัตน์ โง้วกาญจนนาค
นางสาวสุนทรี ถาวร
นางอรุณ ลิ้มเทียมรัตน์
นายมานัส หินชีระนัน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

387
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศาลาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-3268-8639 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา เขียวอิ่ม โทรศัพท์: 0890587753 อีเมล์: kruwanna.k@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]