โรงเรียนห้วยยางวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางชลิกา หูทิพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพิไลลักษณ์ ศรีชุม

 • นางพิศมัย ศิริธนศาสตร์

 • นางสาวศศินันท์ จั่นเจริญ

 • นายสมยศ เมืองอุดมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,954
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนห้วยยางวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 032906106-7 อีเมล์: webmaster@hws.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เดือนแข อ่วมขาว โทรศัพท์: 032906106-7 อีเมล์: james77130@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]