นายสมชัย สินแท้
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
นางสีสวาท ดีนิสสัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี

นายสุรัตน์ สังเกต
นายณรงค์วิทย์ อู่เงิน
นางสาวสุนทรี ใบแย้ม
นางสาวแวววรรณ จันทร์ชูกลิ่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 โทรศัพท์: 0-3262-2188 อีเมล์: info@treampran.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ร้อยตรีสมชัย นารโท โทรศัพท์: 0897405173 อีเมล์: info@tupp.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]