โรงเรียนบ้านทวดทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประยูร เจริญวรรณ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสมภร บูลภิบาล
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวันทา พรหมรอด
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวขวัญตา เจียรวรรณ

 • นางสารี สินพิชัย

 • นางนลินี เจะเกษม

 • นางวิชญาพร สุขสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,115
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทวดทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โทรศัพท์: 357678 อีเมล์: bantuagtong.2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กมลพร จินพล โทรศัพท์: 0862807022 อีเมล์: suriya07023@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]