โรงเรียนบ้านท่าม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางรัชนี สุวรรณน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าม่วง

นายศิริศักดิ์ หิมทอง
นางพิพารัตน์ จันทร์แจ่มศรี
นายสุชาติ โต๊ะหมาด
นางพจนีย์ สุขวัลลิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,075
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 529030 อีเมล์: thamuang2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาภรณ์ พรหมอินทร์ โทรศัพท์: 0892885701 อีเมล์: Kam.timkoy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]