โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวสุวลักษณ์ แซ่โย้

  • นายอาภรณ์ บุญญวงศ์

  • นายเสนีย์ ศรีมณี

  • นางสาวสิรินาถ ปัทมาวิไลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075528041 อีเมล์: banbangnod@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสนีย์ ศรีมณี โทรศัพท์: 0815352039 อีเมล์: srsanee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]