โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


นางนัยนา เมฆแดง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขา (วันครู2501)

นางสาวยุบา โส้สมัน
นายบุญฤทธิ์ พันธรักษ์
นางสาวกานต์สินี ทวีสุข
นางสาวเกษศิรินทร์ โสมคง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,230
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 529028 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางกมลวรรณ เผือกเนียม โทรศัพท์: 0899091720 อีเมล์: Kanonwon_2553@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]