โรงเรียนบ้านท่าน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าน้อย

นายแฉล้ม สุขทิพย์
นายรังสรรค์ โพธิจิญญาโน
นางสาวมานิดา ปานกอง
นางกิดาการ สืบสังข์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

936
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่าน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075758489 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นรงค์ศักดิ์ มณีวงค์ โทรศัพท์: 086-9462786 อีเมล์: yubahree@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]