โรงเรียนชุมชนวัดบางคู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางพรพิมล สุขสมเสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดบางคู

นางสิริวรรณ เกลี้ยงขำ
นายมานิต โชติกะ
นางสาวสาวิตรี ศรีวะบุตร
นางถนอมศรี สุขช่วย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

998
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดบางคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 527531 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สาวิตรี ศรีวะบุตร โทรศัพท์: 0807031159 อีเมล์: sawitree_yui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]