โรงเรียนบ้านคลองเหลง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางสาวพรรณทิพย์ เฉลิมวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองเหลง

นางสาวพรรณทิพย์ เฉลิมวรรณ
นางสาวปริฉัตร์ ขำสุข
นางสาวรัชดาวรรณ เพ็ชรพันธ์
นางกฤติมา พรประเสริฐ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

888
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองเหลง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845237 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อินทิรา สิงโหพล โทรศัพท์: 0899091193 อีเมล์: miss.angleindy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]