โรงเรียนบ้านคลองวัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4


นายประกอบ ขุนไกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองวัง

นายเชิดชัย ญาณนิยม
นางสาวรัตนา ทองบางพระ
นางราตรี แสนเดช
นางสุพัฒตรา สุจรต

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

923
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองวัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 450008 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา พรหมทอง โทรศัพท์: 0898669117 อีเมล์: v_cherfull@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]