โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจริญ ปานแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิภาพร เดชศรีจันทร์

 • นางวนิดา ทองสงค์

 • นางสาวสุธารัตน์ ทองรอด

 • นายจริญ ปานแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,085
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075476242 อีเมล์: tip_b@live.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุธาทิพย์ จุลภักดิ์ โทรศัพท์: 0887608950 อีเมล์: Tipsutatipjunlapak2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]