โรงเรียนวัดวังกลม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภวัฒน์ มะลิเผือก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวศิริเพ็ญ โชติทอง

 • นางสาวโสปิตา ธานีรัตน์

 • นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์

 • นางสมจิตร รักษาชลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังกลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0847443765 อีเมล์: wadwangklomsc@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพัชรี รอดเรืองฤทธิ์ โทรศัพท์: 0986964644 อีเมล์: Wadwangklomsc3@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]