โรงเรียนวัดจิกพนม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐกรณ์ ทองใหม่
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจุฑารัตน์ ตรงสกุล

 • นางสาวธัญญา สังขุน

 • นางวรรณภา จันทวดี

 • นางยุพาพร ขวดทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,363
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจิกพนม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075450201 อีเมล์: chaidit99291@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไชยดิษฐ ตรงสกุล โทรศัพท์: 0657453695 อีเมล์: chaidit99291@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]