โรงเรียนวัดควนป้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณฐกฤต ชื่นชนะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายณฐกฤต ชื่นชนะ

 • นางสาวภาวดี สุขสวัสดิ์

 • นางสาวณัฐพิสุทธิ์ ไชยทองคง

 • นางจินตนา เศรษฐกุลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,934
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดควนป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐพิสุทธิ์ ไชยทองคง โทรศัพท์: 0897048973 อีเมล์: chotimas24@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]