โรงเรียนวัดควนป้อม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายจิรพงค์ มงคลเพชร
  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวณัฐพิสุทธิ์ ไชยทองคง

  • นางจินตนา เศรษฐกุล

  • นายจิรพงค์ มงคลเพชร

  • นางณียมาศ คงเทพสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,818
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดควนป้อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฐพิสุทธิ์ ไชยทองคง โทรศัพท์: 0897048973 อีเมล์: chotimas24@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]