โรงเรียนบ้านพรุบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายสาครินทร์ จันทรมณี
  • แนะนำบุคลากร

  • นายชัยสิทธิ์ เกิดศิริ

  • นางอุษา หนูเพชร

  • นายปัณณทัต เพ็งแก้ว

  • นางจำนง ชูเรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,802
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านพรุบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0887839780 อีเมล์: banprubour@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ สมาคม โทรศัพท์: 0808104403 อีเมล์: soc_work15@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]