โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมพงศ์ ช่วยชู
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวาสนา ไตรรัตน์สรณกุล

 • นางสาวภัททิยา เดชเชียร

 • นายณัชธพงศ์ ทองคำเสก

 • นางสาวปณดา กลางบนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,719
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075845293 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรัญญา ชูขาว โทรศัพท์: 0628818905 อีเมล์: warunya.thurakan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]