โรงเรียนวัดบางยิ่ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายศุภชัย กาญจนาประดิษฐ

 • นายเสริม นิ่มนวล

 • นางสาวเสาวลักษณ์ ชูแก้ว

 • นายพิเชษฐ บรรจงช่วยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,647
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบางยิ่ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075348772 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พิเชษฐ บรรจงช่วย โทรศัพท์: 0929988736 อีเมล์: pichet1713@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]