โรงเรียนวัดแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 • กรอกเลข ปชช.13หลัก • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลที่ต้องเปิดเผย
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเสรี เกียรติก้องแก้ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชมพิสุทธิ์ จงใจ

 • นางสุวรรณี เทอดเกียรติชาติ

 • นายจรูญ แก้วคง

 • นางวรรดี พูลสวัสดิ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,285
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075331242 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวรรดี พูลสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0964234877 อีเมล์: kruwandee83@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]