โรงเรียนวัดยางทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นางปัทมา รอดผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดยางทอง

นางปรียา อับดุลเราะแม
นางจงรัก ทิพย์ศรีนิมิต
นางศิริกร ไกรนุกูล
นางชลธิชา หนูสุวรรณ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

976
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดยางทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 405884 อีเมล์: yangtong_sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดรุณี หวันนุรัตน์ โทรศัพท์: 0840209288 อีเมล์: montip_ann@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]