โรงเรียนบ้านฉาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

นายถนัด ณ วังอ่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านฉาง

นายถนัด ณ วังอ่าง
นางสาววราลี พิศประดิษฐ์
นางโสภา ทองมี
นายณรงค์ ดำนวล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

934
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านฉาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 450146 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตรา หล้าหลัน โทรศัพท์: 0896452085 อีเมล์: supattra2529@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]